Σάββατο, 12 Φεβρουαρίου 2011

Οι αιτήσεις για τις Παγκύπριες Εξετάσεις 2011 θα υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή!

Οι αιτήσεις για τις Παγκύπριες Εξετάσεις 2011 θα υποβάλλονται, σε ηλεκτρονική μορφή, στα Κέντρα Συγκέντρωσης Αιτήσεων (ΚΣΑ) που θα λειτουργήσουν σε όλα τα Δημόσια Λύκεια και όλες τις Τεχνικές Σχολές της Κύπρου, εκτός των Εσπερινών Σχολείων, αναφέρει, σε ανακοίνωση του, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.


Σημειώνει ότι από τις 14 Φεβρουαρίου 2011, υποδείγματα των εντύπων αιτήσεων για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2011 θα διατίθενται από την Υπηρεσία Εξετάσεων, την Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (ΥΣΕΑ), τα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας, τα Δημόσια Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης και την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, www.moec.gov.cy / Υπηρεσία Εξετάσεων.

Η υποβολή αιτήσεων θα διαρκέσει μέχρι και επτά εργάσιμες ημέρες, από την Τρίτη, 1 Μαρτίου 2011 μέχρι και την Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2011.

Τα Κέντρα Συγκέντρωσης Αιτήσεων θα λειτουργούν από τις 14:00 μέχρι τις 18:00 και θα στελεχώνονται από λειτουργούς του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, οι οποίοι θα έχουν την ευθύνη της καταχώρησης των ατομικών στοιχείων και των επιλογών των υποψηφίων στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Οι υποψήφιοι, τελειόφοιτοι των Δημόσιων Σχολείων, θα καταβάλλουν τα τέλη των εξετάσεων το πρωί κατά τις ώρες λειτουργίας των σχολείων και θα προσκομίζουν την απόδειξη κατά την υποβολή της αίτησης το απόγευμα. Οσοι θα συμμετέχουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις μόνο για σκοπούς απόλυσης δεν θα καταβάλλουν οποιοδήποτε χρηματικό ποσό.

Οι απόφοιτοι, όπως και οι τελειόφοιτοι των Δημόσιων Εσπερινών Λυκείων και Εσπερινών Τεχνικών Σχολών, καθώς και οι τελειόφοιτοι Ιδιωτικών Σχολείων θα πληρώνουν τα τέλη των εξετάσεων και θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους κατά επαρχία ως ακολούθως: Λευκωσία στο Γυμνάσιο Πλατύ Αγλαντζιάς και στο Γυμνάσιο Αγίου Βασιλείου, Λεμεσός στο Γυμνάσιο Αγίας Φυλάξεως, Λάρνακα στην Τεχνική Σχολή Λάρνακας, Αμμόχωστος στο Λύκειο Παραλιμνίου, και Πάφος στο Λύκειο Εθν. Μακαρίου Γ' Πάφου.

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας των ΚΣΑ, σε κάθε ένα από τα σχολεία αυτά θα παρευρίσκονται καθηγητές Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής για παροχή εκπαιδευτικής συμβουλευτικής στους υποψηφίους, καθώς και ένας επιμελητής/τρια για είσπραξη των απαιτούμενων τελών εξετάσεων.

Κατά την προσέλευσή τους στο ΚΣΑ, οι υποψήφιοι που είναι Κύπριοι υπήκοοι πρέπει να παρουσιάζουν κυπριακή ταυτότητα, απόδειξη πληρωμής των τελών (εκτός και εάν παρακάθονται στις Παγκύπριες Εξετάσεις μόνο για απόλυση), βεβαίωση ατομικών στοιχείων από τη γραμματεία του Σχολείου τους (αφορά τους τελειόφοιτους), αποδεικτικό απόλυσης ή φωτοαντίγραφο του απολυτηρίου τους πιστοποιημένο από τον Διευθυντή του σχολείου που έχουν αποφοιτήσει (αφορά τους απόφοιτους), πρωτότυπο πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου και βεβαίωση του Στρατολογικού Γραφείου με ΑΣΜ/ΚΛΑΣΗ (αφορά τους υποψήφιους για τις Στρατιωτικές Σχολές).

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν είναι Κύπριοι υπήκοοι, αλλά είναι πολίτες χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης, πρέπει να παρουσιάσουν και την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους. Οι πολίτες τρίτων χωρών πρέπει να παρουσιάζουν την ταυτότητα αλλοδαπού ή το διαβατήριό τους.

Οι υποψήφιοι εξωτερικού μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους σε έντυπη μορφή ταχυδρομικά στην Υπηρεσία Εξετάσεων μέχρι τις 10 Μαρτίου 2011 (ημερομηνία με σφραγίδα ταχυδρομείου). Εκτός από τα άλλα δικαιολογητικά, πρέπει να αποστείλουν και απόδειξη πληρωμής εξεταστικών τελών (η πληρωμή μπορεί να γίνει στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα στο τηλέφωνο 00302103641217, ή στο Κυπριακό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη, στο τηλέφωνο 00302310260611). Επιπρόσθετα, η αίτησή τους θα πρέπει να αποσταλεί με φαξ (0035722427562) στην Υπηρεσία Εξετάσεων μέχρι τις 11 Μαρτίου 2011.

Οι υποψήφιοι θα καταβάλουν τέλη για να παρακαθίσουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις, τα οποία καθορίζονται για το 2011, σε 25 ευρώ για κάθε εξεταζόμενο μάθημα πρόσβασης. Για την Εξέταση Πρακτικής Δοκιμασίας και την προφορική εξέταση των Δραματικών Σχολών, το τέλος ανέρχεται στα 50 ευρώ.

Τα παιδιά των εγκλωβισμένων απαλλάσσονται από τα εξεταστικά τέλη, αφού προσκομίσουν σχετικό πιστοποιητικό από την Υπηρεσία Ανθρωπιστικών Θεμάτων.

Οι υποψήφιοι που εντάσσονται στην κατηγορία των ατόμων με ειδικές ανάγκες θα υποβάλλουν, μαζί με την αίτηση για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις, και αίτηση προς την Υπηρεσία Εξετάσεων, προσκομίζοντας όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά για διεκδίκηση διευκολύνσεων κατά τις Παγκύπριες Εξετάσεις 2011.

Για θέσεις που θα προσφερθούν μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων 2011 στα Ανώτερα και Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας, οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στο Υπουργείο Αμυνας φωτοαντίγραφο της Αίτησης/Μηχανογραφικού Δελτίου συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2011, συνοδευόμενη από τα κατάλληλα πιστοποιητικά. Αιτήσεις για διεκδίκηση θέσης στις Στρατιωτικές Σχολές δικαιούνται να υποβάλουν όλοι οι υποψήφιοι που έχουν κυπριακή υπηκοότητα.

Οι τελειόφοιτοι υποψήφιοι για τις Δραματικές Σχολές θα υποβάλουν Αίτηση/Μηχανογραφικό Δελτίο για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2011 και επιπρόσθετα θα υποβάλουν ειδική έντυπη αίτηση προς την Υπηρεσία Εξετάσεων. Οι απόφοιτοι υποψήφιοι που θα συμμετέχουν μόνο στις εξετάσεις των Δραματικών Σχολών θα υποβάλουν μόνο την ειδική έντυπη αίτηση.

http://www.ikypros.com

buzz it!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

No of pages
Related Posts with Thumbnails
 
SYNC BLOGS http://rpc.technorati.com/rpc/ping Free Hit Counter [Valid Atom 1.0] Neemo.gr GreekBloggers.com + Greekmarks.com
Ελληνικά Social Bookmarking sites
Top Greek Sites | Best Sites
greek-sites.gr http://feeds.feedburner.com/PhotoJerry