Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2009

Νομικά δικαιώματα και στα απλά ζευγάρια

Ίσα δικαιώματα στα ζευγάρια που έχουν σοβαρή, σταθερή και μακροχρόνια σχέση με τα αντίστοιχα εκείνων που έχουν ενωθεί με τα δεσμά του γάμου, αναγνωρίζει το Πρωτοδικείο Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την πρωτοποριακή του απόφαση, το Δικαστήριο ουσιαστικά εξισώνει τους δύο, απλώς μακροχρόνια συντρόφους, με ένα ζευγάρι που έχει προχωρήσει στην υπογραφή του «συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης».

Στους δύο συντρόφους μη έγγαμης συμβίωσης αναγνωρίζεται το δικαίωμα να λαμβάνουν όλα τα επιδόματα γάμου, στέγης, συντάξεως, χηρείας, αλλά και να υπάγεται ο ένας εκ των δύο στο σύστημα ασφάλισης του συντρόφου του.

Ως «σύντροφοι μη έγγαμης σχέσης συμβίωσης» ορίζεται μια κατάσταση στην οποία οι σύντροφοι συμβιώνουν κατά τρόπο σταθερό και δεσμεύονται, στο πλαίσιο της συμβίωσης αυτής, από αμοιβαία δικαιώματα και υποχρεώσεις σχετικά με τον κοινό τους βίο. Συνεπώς, απαραίτητη θεωρείται η αντιμετώπιση του συντρόφου της μη έγγαμης σχέσης ως συζύγου. Επίσης, είναι αναγκαίο οι σύντροφοι της σχέσης συμβίωσης να αποτελούν «ζεύγος»: να τοποθετούν αμοιβαία μηνιαία συνεισφορά κατ’ αναλογία των καθαρών εισοδημάτων της εργασίας τους σε κοινό ταμείο, να ορίζουν τον έτερο σύντροφο ως δικαιούχο της «σύνταξης» του άλλου και να υπάρχει αποκλειστική υπαγωγή των σχέσεων συμβίωσης που μπορούν να εξομοιωθούν με το γάμο, στο Σύστημα Υγειονομικής Ασφάλισης.

Προϋπόθεση που τίθεται από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της Ε.Ε. αποτελεί η προσκόμιση επίσημου εγγράφου στις αρχές τις Ε.Ε., αναγνωριζόμενο από κράτος-μέλος ή από οποιοδήποτε αρμόδια αρχή κράτους-μέλους, που βεβαιώνει το καθεστώς τους ως δύο συντρόφων μη έγγαμης σχέσης συμβίωσης. Επιπλέον, κανείς από τους δύο συντρόφους δεν πρέπει να διατελεί σε έγγαμη σχέση ή άλλη μη έγγαμη σχέση και να συνδέονται μεταξύ τους με συγγενικούς βαθμούς πρώτου ή δεύτερου βαθμού.

Στα θετικά της νέας αυτής απόφασης, στην οποία αναγνωρίζεται η σύγχρονη αποτύπωση της κοινωνικής πραγματικότητας, είναι ότι παρέχεται το δικαίωμα έμμεσης συμμετοχής του ενός συντρόφου –εφόσον δεν είναι ασφαλισμένος- στο ασφαλιστικό ταμείο του άλλου. Επίσης, παρέχεται σύνταξη αμοιβαίας διαθήκης και σύναψη ασφάλειας ζωής υπέρ του έτερου συντρόφου αλλά και, στην περίπτωση του υπάρχουν τέκνα, ο πατέρας δύναται, μέσω της αναγνώρισης, να αποκτήσει τα ίδια δικαιώματα έναντι των παιδιών σαν να έχει συνάψει γάμο με τη μητέρα και να ασκεί τη γονική μέριμνα από κοινού με τη μητέρα.


Πηγή:http://gregory-pappas.blogspot.com

buzz it!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

No of pages
Related Posts with Thumbnails
 
SYNC BLOGS http://rpc.technorati.com/rpc/ping Free Hit Counter [Valid Atom 1.0] Neemo.gr GreekBloggers.com + Greekmarks.com
Ελληνικά Social Bookmarking sites
Top Greek Sites | Best Sites
greek-sites.gr http://feeds.feedburner.com/PhotoJerry